top of page

Tarieven

Massagetherapie consult € 85,-

 

Na de behandeling betaal je contant of per bank. Je ontvangt een nota die je kunt indienen bij jouw zorgverzekeraar.

 

Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak of het niet nakomen van de afspraak, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

Vergoedingen

 

Als je aanvullend verzekerd bent wordt massagetherapie door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.* Een consult zonder therapeutische inhoud komt niet voor vergoeding in aanmerking. Raadpleeg je polisvoorwaarden vooraf of informeer bij je zorgverzekeraar om verrassingen te voorkomen. 

 

Het eigen risico hoeft niet aangesproken te worden en er is geen doorverwijzing van uw huisarts nodig.

 

Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging FAGT. Daarnaast sta ik ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut en ben onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg.

* Vergoeding van consulten is vrijgesteld van BTW.

RBCZ logo voor lichte achtergrond.jpg

Klachtenreglement                                    

Als FAGT CAM - Therapeut ben ik vanuit de Wet Kwaliteit en Klachten Gezondheidszorg (WKKGZ) verplicht aangesloten bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir en bij Zorggeschil (een onafhankelijke geschillen instantie, welke door het ministerie van WVS is goedgekeurd). Daarnaast sta ik ingeschreven in het TCZ/RBCZ- register.

Wanneer klachtenfunctionaris?            

Bij klachten welke te maken hebben met bijvoorbeeld onvoldoende/onjuiste zorgverlening, ongewenste beëindiging zorgverlening, schade door de behandeling, ontevredenheid over bejegening of nazorg.

Indien u een klacht heeft, probeer dit dan altijd eerst met de betreffende CAM - therapeut te bespreken. Mogelijk komt u hier samen al uit. Mocht dit gesprek niet hebben opgeleverd wat u wenst of is een gesprek om motiverende redenen niet mogelijk dan kunt u contact opnemen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Quasir.                                           

Wanneer Geschillencommissie?          

Indien uw klacht naar uw mening niet is opgelost na bemiddeling van de klachtenfunctionaris. Blijkt de klachtenfunctionaris niet voldoende te zijn geweest en/of blijft u van mening dat de CAM - therapeut fouten heeft gemaakt, dan zal de klachtenfunctionaris u helpen om uw klacht bij de geschilleninstantie Zorggeschil neer te leggen.  

    

Wanneer tuchtrecht?                                  

Tuchtrecht gaat over onzorgvuldig of ongepast handelen van een CAM - therapeut. Denk hierbij aan het schenden van beroepsgeheim, onjuiste informatievoorziening naar cliënten of media en/of onzedelijke gedragingen van de CAM - therapeut in woord of daad.

Meer informatie kunt u ook vinden op de site van de FAGT (klik daarvoor hiernaast op het logo).

 

bottom of page